Kesin Kayıt Sürecine Dair Bilgiler | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kesin Kayıt Sürecine Dair Bilgiler

Kesin Kayıt Sürecine Dair Bilgiler

2021-2022 Bahar Dönemi kesin kayıt sürecine dair bilgiler aşağıdadır.

Aşağıdaki listede yazan fiyatlar toplam ücrettir. Yani

 • Tezsiz Yüksek Lisans programı için 3 dönemlik toplam fiyat,
 • Tezli Yüksek Lisans programı için 4 dönemlik toplam fiyat,
 • Doktora programı için 8 dönemlik toplam fiyattır.

Ödeme şekli için tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
TEZSİZ
YÜKSEK
LİSANS
İşletme 16.000 TL 14.000 TL
İşletme Uzaktan Öğretim 12.000 TL
İktisat 16.000 TL 14.000 TL
Bankacılık ve Finans  16.000 TL 14.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 16.000 TL 14.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 16.000 TL 14.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) 16.000 TL
Klinik Psikoloji 44.000 TL 33.000 TL
Bağımlılık Psikolojisi 25.000 TL
Görsel İletişim Tasarımı 16.000 TL 14.000 TL
Özel Hukuk 16.000 TL
Kamu Hukuku 16.000 TL
Küresel Ticaret Yönetimi ve Hukuku 16.000 TL 14.000 TL
Sağlık Hukuku ve Etiği 16.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 16.000 TL 14.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 16.000 TL 14.000 TL
Özel Eğitim Öğretmenliği 16.000 TL 14.000 TL
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 16.000 TL 14.000 TL
İnşaat Mühendisliği 16.000 TL 14.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 16.000 TL 14.000 TL
Mimarlık 16.000 TL
Çevre Bilimi ve Enerji Yönetimi 16.000 TL 14.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  16.000 TL 14.000 TL
Elektronik Bilgisayar Mühensliği 14.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 20.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 22.000 TL
Protez-Ortez  20.000 TL
Hemşirelik 22.000 TL

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ DOKTORA
İşletme 24.000 TL
İktisat 24.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İNG) 24.000 TL
Klinik Psikoloji 60.000 TL
Kamu Hukuku 24.000 TL
Özel Hukuk 24.000 TL
İletişim Çalışmaları 24.000 TL
Özel Eğitim 24.000 TL
Okul Öncesi Eğitimi 24.000 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 24.000 TL
İnşaat Mühendisliği 24.000 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  24.000 TL
Mimarlık 24.000 TL
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 35.000 TL
Hemşirelik 35.000 TL
Beslenme ve Diyetetik 35.000 TL
 • Adayların, her bir programın son başvuru tarihine kadar mutlaka online başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Tezli ve Doktora programlarına başvuru tarihleri, yazılı bilim sınavı tarihleri ve mülakat tarihleri, ilgili programın açıklamaları içerisinde duyurulmuştur.
 • Kabul listeleri; Enstitü Web Sayfası Duyurular kısmında, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. Öğrenci adaylarının, duyurular kısmından kabul listesi ilanlarını takip etmesi gerekmektedir.
 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, ilgili programın açıklamaları içerisinde belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Kayıt Tarihleri:  17 Ocak 2022 – 19 Ocak 2022
 • OBS’ den ders kayıtları: 25 Ocak 2022 – 28 Ocak 2022
 • Derslerin başlaması ve derslerin kesilmesi: 31 Ocak 2022 – 13 Mayıs 2022
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı: 31 Ocak 2022 – 4 Şubat 2022

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir (Aslı olmak zorundadır).

Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaktır.

Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 1. Dilekçe (Dilekçe için lütfen formu indire tıklayınız) Formu İndir
 2. Transkript (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 3. Ders İçerikleri (Aslı-ıslak imzalı ve onaylı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.)
 4. Öğrenci Belgesi (Aslı-ıslak imzalı) – (Fotokopi, ekran çıktısı veya mail kabul edilmemektedir.
 5. Tezsiz programdan Tezli programa yatay geçiş için ALES belgesi.

Son Başvuru Tarihi: ……………. 2022 / 17.00′ a kadardır. Başvurular Enstitüye yapılmaktadır.

Önemli Not 1: Son başvuru tarihine kadar yukarıdaki listelenen belgeler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Önemli Not 2: Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

Önemli Not 3: Tezsiz programdan Tezli programa yapılan yatay geçiş başvurularında; başvurduğu programın alanı dışından gelen öğrencilere (Örn: Lisans Mühendislik, başvurulan Tezli YL program: SBUİ) Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır.

Önemli Not 4:Kayıtlar (17 Ocak 2022 – 19 Ocak 2022) tarihleri arasında yapılacaktır.

 • Tezsiz – Tezli ve Doktora programlarına kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne, gerekli belgelerle başvurmaları gerekir.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

1. Mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı) veya Diploma (noter onaylı örneği) veya geçici mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği) (önemli not: mümkünse, e-devlet mezuniyet belgenizi teslim ediniz!)
2. Not döküm belgesi (veya Transkript) (aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet çıktısı) (önemli not: mümkünse, e-devlet transkript/not dökümü belgenizi teslim ediniz!)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için) + (Başvurusunda Dil puanı istenen/belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programları için)
5. 4 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8.  İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
9. Online başvuru formu (sistem üzerinden çıktı alamamanız halinde, Enstitü kayıt personelinden talep ediniz)
10.  İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu (üniversitemiz muhasebe biriminde internet bankacılığı veya kart ile işlem yapacak adayların dekont getirmesine gerek yoktur)

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / Fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre askerlik işlemleri hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve sevk tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

(1) Başvuruda ve kayıtta aşağıda belirtilen belgeler istenir.

a) Online başvuru formu,

b) Yüksek lisans programlarına (Bütünleşik Doktora Programı dahil) başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

c) Doktora programlarına başvuruda; yüksek lisans diplomaları ile yüksek lisans transkriptlerinin İngilizce veya Türkçe dilinde hazırlanmış, ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği veya Konsolosluk onaylı (Apostil) örneği,

ç) İngilizce dil yeterliliğini gösteren belgenin aslı veya ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Pasaport Fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı),

e) YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik/tanınırlık belgesi,

f) Türkçe ve Türkçe-İngilizce Lisansüstü programları için TÖMER (Türkçe Seviye Belirleme Sınavı) belgesi,

g) Öğrenim ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren belge,

h) Kabul Mektubu,

j) İkamet izin belgesi (Kayıt sırasında ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde ikamet izin belgesini Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Söz konusu süre sonunda ikamet izin belgesini Enstitüye teslim edemeyen aday, programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday, programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli – Tezsiz-Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit

Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması = 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi
4. Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + Tez Dönemi

Bütünleşik Doktora Programı
1. Tek seferde peşin (%5 indirimli)
2. Kredi kartına 10 taksit
3. Dönem ücreti uygulaması (Alan İçi) = 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi
4. Dönem ücreti uygulaması (Alan Dışı) = BH + 1. Dönem + 2. Dönem + 3. Dönem + Tez Dönemi

Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans, Axess, Ziraat Bankası Combo Kart.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır.

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, not ortalaması yüksek olan aday öğrencilere burs verilmemektedir.

PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI

Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı , TC numarası ve cep numarası yazılmalıdır

Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen aşağıdaki işlemler için muhasebe birimiyle iletişime geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı Merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınız da ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili numaralar tablonun sağında yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen aşağıdaki işlemler için öğrenci işleri müdürlüğüyle iletişime geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı Merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınız da ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili numaralar tablonun sağında yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Lütfen aşağıdaki işlemler için bilgi işlem müdürlüğüyle iletişime geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı Merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınız da ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili numaralar tablonun sağında yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
1820
1821
1822
1823
1824
1825
*Genel Sistemsel Hatalar
*OYS ve OBS Sorunlar

 

YÜKSEK LİSANS – DOKTORA PROGRAMLARI VE ENSTİTÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLETİŞİM İÇİN: TIKLAYINIZ