Genel Bilgiler | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgiler

Hakkımızda

Enstitümüz üniversitemiz ile birlikte; günümüzdeki durumuna gelinceye kadar aşağıdaki aşamalardan geçmiştir;

KURUCU VAKIF: GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kuruldu. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Kaliteli insan yetiştirmenin ve iyi bir toplum olmanın temel şartı, iyi bir eğitimdir. Bu doğrultuda vakfın temel amacı; başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasında motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkânı vermektedir. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün üniversitemizde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

Küreselleşen dünyada yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, kurduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile de toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.

Tarihi misyonuna uygun olarak temel hedefi; eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada Gaziantep şehrinin ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yetişmesine yardımcı olan Vakıf, Üniversitenin kuruluş çalışmalarına 1996’da başlamıştır.  30 Temmuz  2008  tarihinde TBMM’de  Gaziantep   Eğitim  ve   Hizmet Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla üniversitenin kuruluşu yasal olarak gerçekleşmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan ve Nisan 2012’ye kadar Gazikent Üniversitesi adını taşıyan üniversitemiz, 1 Temmuz 2012’de Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını almıştır. Enstitümüz yine aynı kanunla kurulmuş ve 2011 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Sosyal bilimler alanında etik değerleri içselleştirmiş, yerel, bölgesel ve evrensel sorunlara duyarlı, işbirlikçi, disiplinler arası çalışma kültürünü benimsemiş, proaktif düşünme becerisi gelişmiş bilim insanları yetiştiren bir enstitü olmak.

Enstitümüzün misyonu, yerel ve evrensel düzeyde sosyal bilimler kapsamındaki sorun alanlarını belirleyerek bu konularda araştırmalar yapmak, bilime ve uygulamaya katkı sağlamak,

Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu analitik düşünme becerisine sahip, alanında yetişmiş, sorunları teşhis eden ve öneriler getirebilen, yasalara yönetmeliklere saygılı, etik değerleri içselleştirmiş ve gelecek nesillerin yetişmesinde rol oynayacak nitelikli akademisyenleri yetiştirmektir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,

Etik değerlere uyum – Eleştiriye açıklık – Katılımcılık – Çevreye ve insana saygı – Adil olma – Proaktif düşünme ve davranma – Toplumsal fayda sağlama – Sürekli gelişmek

Kalite Politikası

Belirlediğimiz temel değerlere bağlı kalarak iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmayı, sosyal bilimler alanında uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel araştırmaların yapılmasını desteklemeyi, Dünyadaki değişime bağlı olarak tüm programlarımızı sürekli olarak gözden geçirmeyi, geliştirmeyi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni lisansüstü programlar açmayı, ortak aklı kılavuz edinerek faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz.