Genel Bilgiler | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Genel Bilgiler

Hakkımızda

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, 1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kurulmuştur. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğrenci yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Nitelikli insan yetiştirmenin ve iyi bir toplum olmanın temel şartı, iyi bir eğitimdir. Bu doğrultuda vakfın temel amacı; başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasında motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.

Tarihi misyonuna uygun olarak temel hedefi; eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada Gaziantep şehrinin ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yetişmesine yardımcı olan Vakıf, Üniversitenin kuruluş çalışmalarına 1996’da başlamıştır.  30 Temmuz  2008  tarihinde TBMM’de  Gaziantep   Eğitim  ve   Hizmet Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla üniversitenin kuruluşu yasal olarak gerçekleşmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan ve Nisan 2012’ye kadar Gazikent Üniversitesi adını taşıyan üniversitemiz, 1 Temmuz 2012’de Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını almıştır. Enstitümüz yine aynı kanunla kurulmuş ve 2011 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Sağlık bilimleri, Fen bilimleri ve Sosyal bilimleri adlarıyla üç farklı enstitü görevini sürdürmüş olup 4500 lisansüstü eğitim almış öğrenci mezunu vermiştir. 5 Şubat 2021 tarihli ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç enstitümüz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adıyla tek bir çatı altında birleştirilmiştir.  Hali hazırda 22 anabilim dalı, 18 tezsiz yüksek lisans, 28 tezli yüksek lisans ve 16 doktora programı bulunmaktadır. Enstitümüzde 1150 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkânı vermektedir. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün üniversitemizde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Küreselleşen dünyada yükseköğretimin öneminin farkında olarak kurduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.

Daha iyi bir dünya ve insanlık için; insanı, tabiatı ve evreni anlamak, mevcut bilimin ötesinde fikirler geliştirmek, yeni ufuklara açılmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, disiplinler arası çalışmaları desteklemek, temel bilimleri güçlendirmek, analitik düşünce sisteminin oluşmasına ve toplumla bütünleşmeye gidecek unsurlar geliştirmek.

Vizyonumuzun çerçevesinde araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, yeni alanlarda yüksek lisans ve doktora programları açılmasını teşvik etmek, disiplinler arası doktora programlarına özel önem vermek, temel bilimlerde çalışmalar yapılması için faaliyetler yürütmek, kalite çalışmalarını tüm birimlere yaymak, iç ve dış denetlemelere enstitüyü açmak, işleyişleri standart hale getirip kurumsallaşmayı tamamlamak, yerel kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak değerlerini;

Etik değerlere uyumlu – Eleştiriye açık – Katılımcı – Çevreye ve insana saygılı – Adil – Proaktif düşünen ve davranan – Toplumsal fayda üreten – Sürekli gelişen

olarak belirlemiştir.

Kalite Politikası

Belirlediğimiz temel değerlere bağlı kalarak iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmayı, uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel araştırmaların yapılmasını desteklemeyi, Dünyadaki değişime bağlı olarak tüm programlarımızı sürekli olarak gözden geçirmeyi, geliştirmeyi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni lisansüstü programlar açmayı, ortak aklı kılavuz edinerek faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz.