Doktora | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Doktora

Alım koşulları, her yıl Aralık ve Haziaran aylarında yayımlanan ilan metinlerinde belirtilmektedir.

 • 2021-2022 akademik yılı güz dönemi ve sonrasında doktora programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için (mezuniyet koşulu olarak), öğrencinin tez konusuyla ilgili, danışmanıyla birlikte aşağıdaki faaliyetlerden en az birini sağlamış olması gerekmektedir:
 1. SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI, YÖK tarafından doçentlik kriterlerinde belirtilen ilgili alandaki alan index’inde taranan dergilerde ve bunun gibi saygınlığı TÜBİTAK tarafından teyit edilmiş (etki faktörü Q1, Q2, Q3, Q4) bir dergide makalesinin basılmış veya basıma kabul edilmiş olması,
 2. Ulusal/uluslararası bir patentinin tescilinin alınmış olması,
 3. Bir TÜBİTAK projesi başvurusu yapmış olması ve başvurusunun değerlendirmeye alınmış olması,
 4. Bir BAP projesini yapıp bitirmiş olması (yürütücü veya araştırmacı olarak),
 5. TR-index’de basılmış veya basıma kabul edilmiş iki makalesinin olması gerekir.
 • 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi ve sonrasında (2021-2022 akademik yılı güz dönemine kadar), Beslenme Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için (mezuniyet koşulu olarak) aşağıdaki birinci ve ikinci koşulları sağlaması gerekmektedir. Öğrencinin üçüncü veya dördüncü koşullardan birini sağlaması halinde, birinci veya ikinci koşullardan yalnızca birini sağlaması yeterlidir:
 1. Birinci isim kendisi ve ikinci isim danışmanı olmak üzere doktora tezi veya alanı ile ilgili hazırladığı bilimsel makalesinin SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde taranan dergilerden birinde yayınlanmış/yayına kabul edilmiş veya makalenin hakem değerlendirmesinde olması,
 2. Alanı ile ilgili olarak birinci isim kendisi ve ikincisini danışman olmak kaydıyla uluslararası bir kongrede bir poster veya sözel sunum yapmış olmak katılım belgesi/bildiri sunduğunu kanıtlayan belgeyi danışman onayı ile enstütüye ibraz etmek,
 3. Doktora tezinin üniversite kaynakları dışında bir araştırma projesine (TÜBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı vb.)
 4. Alanı ile ilgili ulusal/uluslararası bir patentin bulunması.